Usted está aquí

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA XUÑO 2017

Benqueridos/as Socios/as / Estimada/o amiga/o y socia/o:

Pola presente convócase a Asamblea Xeral Extraordinaria de Socios e Socias do Centro Galego de Valencia que terá lugar o vindeiro Sábado, 17 de xuño de 2017, ás  18:30 da tarde en 1ª convocatoria e ás 19:00 na 2ª convocatoria, na sede do Centro Galego de Valencia, na Rúa Valencia, 46 de Massanassa, coa seguinte orde do día:

Por la presente se convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo Sábado, 17 de Junio de 2017 a las 18:30 horas de la tarde en 1ª convocatoría y a las 19 h en 2ª convocatoria en la sede del Centro Gallego de Valencia, sito en la C/ Valencia, 46 de Massanassa, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura e aprobación, se procede, do acta de febreiro de 2017 / Lectura y aprobación, si procede, del acta  de la asamblea ordinaria de febrero de 2017

2.- Modificación Estatutos do Centro Galego (Artículo 1.6. Domicilio Social)/ Modificación Estatutos del Centro Gallego (Artigo 1.6. Domicilio Social)Texto Actual:

1.6. Domicilio Social: Actualmente o domicilio social da Asociación, a efectos de notificación, atópase no Centro Social A Terreta, Calle Valencia, 46, 46470, Massanassa (Valencia).

O cambio de Sede Social en futuro esixirá unha Asemblea Xeral Extraordinaria e votación por maioría dos/as membros asistentes.

1.6. Domicilio Social: Actualmente el domicilio social de la Asociación, a efectos de notificación, se encuentra en el Centro Social La Terreta, Calle Valencia, 46, 46470, Massanassa (Valencia).

El cambio de Sede Social en futuro exigirá una Asamblea General Extraordinaria y votación por mayoría de los/as miembros asistentes.Texto Proposto:

 

1.6. Domicilio Social: Actualmente o domicilio social da Asociación, a efectos de notificación, atópase no Centro Social A Terreta, Cale Valencia, 46, 46470, Massanassa (Valencia).  Pola súa banda, a sede Administrativa estará situada en Rúa  Valle de la Ballestera, 33, porta 8,  46015, Valencia, mentres o centro non dispoña dunha sede permanente na Cidade de Valencia.

O cambio de Sede Social en futuro esixirá unha Asemblea Xeral Extraordinaria e votación por maioría dos/as membros asistentes.

1.6. Domicilio Social: Actualmente el domicilio social de la Asociación, a efectos de notificación, se encuentra en el Centro Social La Terreta, Calle Valencia, 46, 46470, Massanassa (Valencia). Por su parte, la sede Administrativa estará ubicada en  Calle Valle de la Ballestera, 33, puerta 8,  46015, Valencia, mientras el centro no disponga de una sede permanente en la Ciudad de Valencia.

El cambio de Sede Social en futuro exigirá una Asamblea General Extraordinaria y votación por mayoría de los/as miembros asistentes.

 

3.- Rogos e Cuestións /  Ruegos y preguntas.

 

Recibe un cordial saludo,

JOSE RAMÓN CERDEIRA ALONSO                                RAQUEL GARCIA MARTÍNEZ

PRESIDENTE                                                                      Secretaria

 

. ...      

                                                        @GalegoVlc

REVISTA - A NOSA EIRA - Nº6 MAIO 2021
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer