Usted está aquí

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA FEBREIRO 2017

Benqueridos/as Socios/as / Estimada/o amiga/o y socia/o:

Pola presente convócase a Asamblea Xeral Ordinaria de Socios e Socias do Centro Galego de Valencia que terá lugar o vindeiro Domingo, 26 de Febreiro de 2017, ás 9:30 da mañá en 1ª convocatoria e ás 10:00 na 2ª convocatoria, na sede do Centro Galego de Valencia, na Rúa Valencia, 46 de Massanassa, coa seguinte orde do día:

Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo Domingo, 26 de Febrero de 2017 a las 9:30 horas de la mañana en 1ª convocatoría y a las 10 h en 2ª convocatoria en la sede del Centro Gallego de Valencia, sito en la C/ Valencia, 46 de Massanassa, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura e aprobación, se procede, do acta de febreiro de 2016 / Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea ordinaria de febrero de 2016

2.- Informe da Xunta Directiva / Informe de la Junta directiva.

3.- Informe económico do exercicio anterior / Informe económico del ejercicio anterior.

4.- Asuntos xeráis (proposto pola xunta ou grupos de asociados e asociadas) / Asuntos generales (propuestos por la junta directiva o grupos de asociados o asociadas).

5.- Elección da Nova Xunta Directiva (artículo 4.1.) / Elección de la Nueva Junta Directiva (artículo 4.1)

6.- Proxecto de memoria de actividades e presuposto para vindeiro exercicio / Proyecto de memoria de actividades y presupuesto del próximo ejercicio.

7.- Elección de instructores/as, se os houbera e de auditores/as de gastos do exercicio anterior / Elección de instructores/as, si los hubiere y de auditores/as de gastos del ejercicio anterior.

8.- Rogos e Cuestións / Ruegos y preguntas.

Importante: Prazo para presentar candidaturas (unha semana antes) ata o 19 de febreiro ás 9:30h // Importante: Plazo para presentar candidaturas (una semana antes)  hasta el 19 de febrero a las 9:30h  

Recibe un cordial saludo,

 

JOSE RAMÓN CERDEIRA ALONSO                                                 RAQUEL GARCIA MARTÍNEZ

PRESIDENTE                                                                                       SECRETARIA

 

Documento original

 

. ...      

                                                        @GalegoVlc

REVISTA - A NOSA EIRA - Nº6 MAIO 2021
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer