Usted está aquí

ACTO DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2021

O venres 21 de Maio, como vén sendo costume, o Centro Galego de Valencia organizou o acto do Día dás Letras  Galegas no  Umbracle do Xardín Botánico de Valencia. Este ano dedicado a  Xela Arias. 

Acompañáronnos, ademais de socios e simpatizantes da nosa entidade, as seguintes autoridades e entidades:

 • Secretari  Autonómico de  participación e  Transparencia: don Antoni Llorente.
 • Concelleiro do Concello de Valencia: don Santiago Ballester e o asesor do PP don Julio Aguado
 • Centro Galego de Castellón.
 • Centro Aragonés do Porto de Sagunto.
 • Casa Rexional de Murcia e Albacete.
 • Casa de Andalucía.
 • Casa de Asturias.
 • Casa de Melilla.
 • Casa de Cantabria.
 • Concilyarte.
 • Poetas del Ateneo.
 • Amigos do camiño de Santiago.
 • A madriña infantil do  CGV, Luna.

O acto iniciouse coa entrada da Banda  Celturia do noso centro interpretando unha  pasacorredoiras. Isabel e Raúl foron os encargados de presentar o mesmo. A nosa madriña, Alba, por problemas de saúde non puido asistir ao mesmo e desexámoslle unha pronta recuperación.

Raúl e Isabel explicaron aos presentes a orixe, finalidade e proxección do Día dás Letras Galegas, mentres se ían proxectando imaxes de todos os homenaxeados desde Rosalía, a primeira, ata  Xela Arias.

No apartado de Inauguración, proxectando un vídeo,  coas palabras de don  Victor  F. Freixanes, presidente da Real Academia  Galega. Na devandito mensaxe falounos da importancia desta data, da transcendencia de  Xela Arias e o recoñecemento á emigración en que esta data sexa tan significativa para os galegos, independentemente do lugar de residencia.

Manolo Fortes, presidente do  CGV, expresou a gratitude ás autoridades, amigos e socios presentes por acompañarnos en tan significativa data.

O acto foi inaugurado, en representación da Generalitat Valencia, polo Secretario Autonómico de Participación e Transparencia da  Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación e Calidade Democrática. Fixo referencia ao valor da diversidade e a importancia da mesma. Igualmente, resaltou o labor de  Xela Arias na difusión da nosa lingua e a súa dimensión como muller, exemplo de loita na superación. E, como anécdota persoal,  resaltou o labor no mundo da tradución pola afinidade coa súa formación.

Nosa vogal de cultura, a viguesa  Mila Villanueva (presidenta de  Concilyarte) realizou unha extensa exposición titulada "  Xela Arias: unha viguesa auténtica". Nela repasou a súa biografía, o seu traballo literario, de  tradución, edición e docente. Conduciunos a descubrir a súa obra, as etapas da mesma e mostrando pinceladas, en forma de poesía, da homenaxeada.

Os presentes, a continuación, puideron deleitarse coa lectura de pequenos fragmentos de poemas de  Xela Arias. Finalizado o cal, proxectáronse pequenos vídeos da Real Academia  Galega na que aparece  Xela Arias en diversos momento da súa vida. Puidemos escoitar a súa voz, descubrir a súa forma de ver a vida e a forma de expresar os seus sentimentos persoais a través da súa obra poética.

Antes de finalizar, e na relación coa temática da nosa revista A  Nosa  Eira distribuída no acto, mostramos o  publireportaje dos  supermercados  GADIS como mensaxe positiva aos tempos que vivimos neste último período.  Devandito vídeo, para comprensión daqueles que non son galego falantes, subtitulámolo. Finalizado o mesmo, os nosos presentadores gritaron ao unísono: "Non vas poder connosco".

Agradeceuse aos presentes por acompañarnos e, a nosa Banda  Celturia, pechou o acto interpretando un par de pezas musicais.

O marco inigualable do Botánico de Valencia fai que nos sintamos nunha romaría das nosas  carballeiras galegas. 

Fotos e vídeos do evento


El viernes 21 de Mayo, como viene siendo costumbre, el Centro Gallego de Valencia organizó el acto del Día das Letras Galegas en el Umbracle del Jardín Botánico de Valencia. Este año dedicado a Xela Arias. 

Nos acompañaron, además de socios y simpatizantes de nuestra entidad, las siguientes autoridades y entidades:

 •  Secretario autonómico de Participación y Transparencia: don Antoni Llorente.
 • Concejal del Ayuntamiento de Valencia: don Santiago Ballester y el asesor del PP, don Julio Aguado.
 • Centro Gallego de Castellón.
 • Centro Aragonés del Puerto de Sagunto.
 • Casa Regional de Murcia y Albacete.
 • Casa de Andalucía.
 • Casa de Asturias.
 • Casa de Melilla.
 • Casa de Cantabria.
 • Concilyarte
 • Poetas del Ateneo
 • Amigos del camino de Santiago
 • La madrina infantil del CGV, Luna.

El acto se inició con la entrada de la Banda Celturia de nuestro centro interpretando una pasacorredoiras. Isabel y Raúl fueron los encargados de presentar el mismo. Nuestra madrina, Alba, por problemas de salud no pudo asistir al mismo y le deseamos una pronta recuperación.

Raúl e Isabel explicaron a los presentes el origen, finalidad y proyección del Día das Letras Gallegas, mientras se iban proyectando imágenes de todos los homenajeados desde Rosalía, la primera, hasta Xela Arias.

En el apartado de Inauguración, proyectando un video,  con las palabras de don Victor F. Freixanes, presidente de la Real Academia Galega. En dicho mensaje nos habló de la importancia de esta fecha, de la transcendencia de Xela Arias y el reconocimiento a la emigración en que esta fecha sea tan significativa para los gallegos, independientemente del lugar de residencia.

Manolo Fortes, presidente del CGV, expresó la gratitud a las autoridades, amigos y socios presentes por acompañarnos en tan significativa fecha.

El acto fue inaugurado, en representación de la Generalitat Valencia, por el Secretario Autonómico de Participación y Transparencia de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Hizo referencia al valor de la diversidad y la importancia de la misma. Igualmente, resaltó la labor de Xela Arias en la difusión de nuestra lengua y su dimensión como mujer, ejemplo de lucha en la superación. Y, como anécdota personal,  resaltó la labor en el mundo de la traducción por la afinidad con su formación.

Nuestra vocal de cultura, la viguesa Mila Villanueva (presidenta de Concilyarte) realizó una extensa exposición titulada " Xela Arias: una viguesa auténtica". En ella repasó su biografía, su trabajo literario, de tradución, edición y docente. Nos condujo a descubrir su obra, las etapas de la misma y mostrando pinceladas, en forma de poesía, de la homenajeada.

Los presentes, a continuación, pudieron deleitarse con la lectura de pequeños fragmentos de poemas de Xela Arias. Finalizado lo cual, se proyectaron pequeños videos de la Real Academia Galega en la que aparece Xela Arias en diversos momento de su vida. Pudimos escuchar su voz, descubrir su forma de ver la vida y la forma de expresar sus sentimientos personales a través de su obra poética.

Antes de finalizar, y en la relación con la temática de nuestra revista A Nosa Eira distribuida en el acto, mostramos el publireportaje de  los supermercados GADIS como mensaje positivo a los tiempos que hemos vivido en este último período.  Dicho video, para comprensión de aquellos que no son gallego hablantes, lo subtitulamos. Finalizado el mismo, nuestros presentadores gritaron al unísono: "No vas a poder con nosotros".

Se agradeció a los presentes por acompañarnos y, nuestra Banda Celturia, cerró el acto interpretando un par de piezas musicales.

El marco inigualable del Botánico de Valencia hace que nos sintamos en una romería de nuestras carballeiras gallegas. 

Fotos y videos del evento

 

 

. ...      

                                                        @GalegoVlc

REVISTA - A NOSA EIRA - Nº6 MAIO 2021
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer